Vad händer nu med brittiska bönder?

Vad är det som utmärker ett ekologiskt jordbruk och om man vill starta ett vad handlar det egentligen om? Hur kan man som jordbrukare kontrollera och veta att kemikalier en använder inte är skadlig för jord, djur och grödor? Vad händer med de brittiska bönderna nu när Storbritannien kommer att gå ur EU men får ut massor av stöd från just samma union?

blad ekologiJordbruk må driva världen, men ibland med medel som tar sönder jorden. Det är viktigt att bruka jord och odla på ett hållbart sätt, samtidigt som det givetvis är lönsamt. Inte bara är det bra för jorden och marken i sig med allt det liv denna kan ge, utan dessutom är det rent krasst sett bra för ens egen image och ökar både trovärdigheten och stärker varumärket – om man nu har ett sådant.

Jordbruksverket kan man läsa mer om hur man jobbar med olika delar som berör just jordbruk och miljö. Det är ju nämligen så att jordbruket påverkar miljön på många sätt, därför är det kanske allra vettigast och mest ansvarsfullt att odla ekologiskt på de sätt som en kan. Den ekologiska produktionen är utmärkande för att den handlar om att man ska nyttja naturresurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ledord är stor biologisk mångfald samt djurens bästa. Ekologisk produktion hjälper inte bara mot övergödning och annat, det är även något som bidrar till att vi kan nå de miljömål som Sverige har. Några av målen heter Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet men dessutom Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning. Men frågan om ekologiskt odlad mat är hett diskuterad.

Ekologiskt jordbruk kan bland annat handla om:

1) hur man hanterar skadegörare och ogräs
2) hur man ger grödorna tillräckligt med näring
3) att djuren har en viktig roll i produktionen.

4) Den ekologiska djurhållningen strävar också efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt

Böndernas framtid oviss i och med Brexit

bondgård-landetNågra som väntar en sämre eller i alla fall oviss framtid är de brittiska bönderna. Det är nämligen så att det brittiska jordbruket har mycket mer att förlora på att lämna EU än vad andra delar av den brittiska ekonomin har. Det är så att den gemensamma jordbrukspolitiken är en av grundpelarna i det europeiska unionsbygget och jordbruksstöden från gemenskapen är ruskigt stora, något som Storbritannien får betala ur egen ficka för sina bönders del nu när landet valt att gå ur EU. Det är ungefär 2 miljoner pund som saknas från EU men jordbruksministern George Eustice är inte orolig och menar att landet kommer att klara sig lika bra som Norge eller Schweiz. Dessutom är det så att drottningen av England själv varje år får omkring 6 miljoner kronor för sina egna jordbruk, kanske för att hon i runda slängar äger nästan halva Skottland tillsammans med sin son Charles. Vi får se hur det löser sig för brittiska bönder efter utträdet. Läs mer här.

Med hjälp av experter på Intertek Semko, kan du som företagare erbjuda produkter från ditt jordbruk samtidigt som du har koll på omvärlden genom kontinuerlig analys kring vad som sker. En effektiv och strukturerad organisation tar inte lika illa vid sig när större händelser ute i världen kanske rör om i grytan.