Arbetsmiljö och ergonomi i jordbruket

Jordbruket är på många sätt en arbetsmiljö som skiljer sig från andra. Men det är en arbetsmiljö, och det innebär att ergonomin är lika viktig där som på andra arbetsplatser.

Länge var jordbruket en mycket tung arbetsmiljö, och till viss del är det fortfarande tungt att arbeta med livsmedelsproduktion. Men mycket har förbättrats, eftersom ergonomin och arbetarskyddet blir bättre på de flesta områden.

Arbetsmiljöfrågor inom lantbruket handlar om många saker. Det kan bl.a. handla om att de som arbetar på ett jordbruk ska ha ett utrymme där de kan byta om. Bra klädskåp, exempelvis de som man hittar på https://www.witre.se/sv/wsw/kladskap är därför ett måste.Mjölkbonde i ladugård

Man ska också komma ihåg att jordbruket är den näring där olyckorna är flest. Det rapporterade Ölandsbladet tidigare i år. Det finns många risker som de som arbetar i jordbruket utsätts för. Arbetsmiljöverket listar de vanligaste olyckorna på sin sajt.

  • Fallolyckor, inte minst på vintern då man ofta arbetar på ett halt underlag.
  • Olyckor där djur är inblandade, där man blir sparkad eller omkulldragen. Vissa djur kan även stångas.
  • Olyckor med maskiner, t.ex. klämskador eller skador till följd av att kläderna fastnar i roterande delar. Många av dessa olyckor kan förebyggas genom att maskinerna utrustas med spärrar av olika slag. Olyckor är idag vanligare med äldre maskiner än med nya.
  • Olyckor med gödselbrunnar. Att ramla ned i en gödselbrunn är farligt både för människor och djur. Alla gödselbrunnar är inte inhägnade.

Bättring i sikte för lantbruket

Arbetsmiljösituationen för de som arbetar i jordbruket är dock på väg att förbättras, även om det går långsamt. Detta skriver ATL. Under år 2016 minskade antalet anmälningar av arbetssjukdom med fyra procent. Framför allt är det anmälningar som beror på kemiska och biologiska ämnen, samt på buller, som blivit färre.

Olyckorna är färre på stora jordbruk, och det beror troligen på att det är mer ovanligt med ensamarbete där. Inom jordbruket är det vanligt med egenföretagare som i princip gör allt arbete själva, och det är också på dessa jordbruk som olyckorna är vanligast.