Jordbruk som gynnar Sverige

Från jord till bord är ett talesätt de flesta har hört. Jordbruket är bland de viktigaste vi har i Sverige för både människa och miljö. När du arbetar med jordbruk behöver du ta hand om gården och åkrarna på rätt sätt för att få fram de bästa råvarorna.

Att driva ett jordbruk kräver ofta hårt slit men för den som har passion för naturen och vill se till att Sverige äter bra mat så är det rätt jobb. Detta är att av de äldsta yrkena och en av de viktigaste yrkeskategorierna vi har. Världen är dock under ständig förändring och det är viktigt att vårt jordbruk hänger med i svängarna och tänker till för att möta nya klimatkrav och krav på djurrätt.

Ett framtidsyrke

jordbrukTrots att jordbruk har funnits sen urminnestider så är det ett framtidsyrke. Regeringen kommer de närmsta åren att satsa 112 miljoner kronor på jordbruket varje år för att bidra till ett blomstrande jordbruk. Satsar du på att jobba med jordbruk behöver du köpa en gård med mark där det finns möjligheter till att odla. Med en pick-up truck kan du enkelt ta dig runt på dina ägor och lasta saker i flaket. Tänk på att ta hand om din truck genom att till exempel använda fälgar från Nitro. Beroende på vilket sorts jordbruk du specialiserar dig på krävs det olika typer av utrustning och maskiner. Men en sak är säker och det är att alla former av jordbruk behövs.

Jordbruk och klimatet

Klimatet är en ständig debatt, inte minst när det kommer till jordbruk. Jordbruket i Sverige behöver genomgå vissa förändringar för att möta de nya hårda klimatpolitiska målen. Till år 2045 har vi ett mål om nettonollutsläpp som ska hjälpa till att lösa det stora klimathotet. Utsläppen från jordbruk beror till största del på djurhållning men i takt med att vi minskar vår konsumtion av kött så minskar även utsläppen.

För att klara klimatmålen måste jordbruket även anpassa hur de odlar och sluta använda fossila bränslen och konstgödsel.

”Sveriges jordbruk måste bli fritt från fossila bränslen och minska sitt beroende av konstgödsel.” Säger Svenska Dagbladet.

Idag påverkar jordbruket cirka 14 % av utsläppen av växthusgaser men detta ska förändras. Jordbruket ska få finnas kvar utan att hota klimatet i lång tid framöver.