En jordbrukspolitik som underlättar för unga

Nu vill EU reformera och utveckla sin jordbrukspolitik och det som diskuteras och bestäms nu kommer börja gälla redan 2020. Vad för områden inom jordbruket handlar det om?

skörd jordbrukAlla inom jordbruket har det inte lätt, det kan vara svårt att få ihop det ekonomiskt samtidigt som jobbet ofta är hårt och under dygnets alla ljusa timmar. Om man ska lyckas att locka fler unga till att starta eget jordbruk och flytta ut på landet krävs en bättre lönsamhet tror många. På EU-nivå pratar man nu mycket om hur man kan underlätta för just yngre jordbrukare som vill ta sig in på marknaden och klara sig ekonomiskt.

En ny jordbrukspolitik tar form i EU

regeringens egna hemsida går det att läsa om hur EU arbetar med att utforma en ny jordbrukspolitik. Denna kommer att fördjupas nu under året och sedan börja gälla efter år 2020. Under det stora rådsmötet i Bryssel som ägde rum den 6 mars diskuterade alla jordbruksministrar i EU hur unionens länder bäst möter de utmaningar som framtiden sannolikt kommer bjuda på.

Viktiga områden för jordbrukets framtid

Den som sitter som ordförande har bett de ministrarna att diskutera sex olika områden som prioriterats till mötet, alla inom just jordbrukspolitik. De olika områdena handlar om allt från att öka konkurrenskraften inom jordbruket till att möta miljöutmaningar, underlätta för yngre jordbrukare, behålla marknadsorienteringen, stärka jordbrukarnas position i livsmedelskedjan samt förenkla jordbrukspolitiken. Det var landsbruksminister Sver-Erik Bucht som representerade Sverige vid det stora rådsmötet i EU-staden Bryssel.

Två andra viktiga områden för EU-samarbetet är regionalpolitik och jordbrukspolitik. Det är de områden som får allra mest pengar från EU:s budget. EU ger till exempel ekonomiskt stöd till regioner med hög arbetslöshet och till jordbrukare som ska modernisera sina gårdar eller kompenseras för prissvängningar. Inom jordbrukspolitiken har EU-länderna också tagit beslut om gemensamma EU-regler, till exempel för livsmedelssäkerhet och djurtransporter – Sveriges Riksdag