Ekonomin i företaget vid skilsmässa

Familjeföretag i olika konstellationer blir allt vanligare och många drivs av äkta makar, men vad händer med företaget och företagets ekonomi om man skiljer sig? Här är några saker att tänka på.

Har man företag tillsammans och ska skiljas kan detta leda till en hel del konflikter, både på det privata planet och på det rent professionella. Det bästa scenariot är när alla parter är överens och allt sköts enligt regelboken rörande ekonomin för företaget och hur man ska dela upp tillgångarna rättvist. Dessvärre är det inte alltid så som verkligheten ser ut. Ny forskning visar nämligen att skilsmässor när man har företag tillsammans är mycket svårare och att oavsett om man hanterar den ekonomiska biten bra så kommer företaget att ta en smäll som kan ta år att återhämta sig ifrån.

 

Bättre ekonomi efter skilsmässa

I en studie som nyligen genomförts vid Jönköping International Business School har man forskat i vad som händer med familjeföretag vid skilsmässor, vilket bland annat Driva Eget skriver om. För att få svar på sina frågeställningar har de intervjuat både företagare som genomgått skilsmässor och även bodelningsförrättare och rådgivare. Vad man sedan kommit fram till är punkter som många kanske inte tänker på, såsom att företagsaktier ingår i en bodelning vid skilsmässa även om företaget i fråga startades av ena parten långt innan de blev ett par. Vad som till exempel kan bli problematiskt är hur mycket pengar den som driver företaget ska ge den andre, för det handlar inte om aktiekapitalet i sig utan om marknadsvärdet på företaget – då räknas till exempel inventarierna såsom maskiner och liknande om företaget är exempelvis en mindre industri – då kan värdet gå i miljonklassen men pengarna får man inte ut om maskinerna inte säljs och gör man det så stannar hela verksamheten. Hamnar man i den situationen finns tre alternativ att välja på och dessa är att köpa ut partnern direkt med hjälp av att ta ett banklån privat, göra en avbetalningsplan eller låta partnern fortsatt äga aktier i företagsverksamheten.  En fjärde sak kan vara att ta hjälp av en ekonomisk rådgivare som kan medla mellan parterna för att hitta en gyllene medelväg – något att lägga på minnet är att tänka på att familjerätten trumfar över bolagsrätten vilket blir på bekostnad av företaget vid skilsmässan.