Hot mot utomhusarbeten med stigande temperaturer

Vad finns det egentligen för hotbilder när klimatet blir varmare? Kan ökad temperatur ge sämre produktivitet? Och hur påverkar det jordbrukarnas arbetsmiljö? Förutom vanliga arbetsmiljöproblem som jordbrukare dagligen försäkrar sig mot på olika sätt är den tyngsta frågan just nu det som väntar bakom hörnet: klimatförändringarna.

Som vi tidigare nämnt är frågan om arbetsmiljö av yttersta vikt för jordbrukare. Olyckor är vanliga inom yrket och därför måste olika åtgärder vidtas för att underlätta jordbrukarens arbetssituation. Fallolyckor, olyckor med djur, maskiner och dylikt är bland de vanligaste hoten mot jordbrukare.

Klimatförändringarna har blivit en arbetsmiljöfråga

En annan hotbild är det ökad hatet mot en del jordbrukare. Många upplever att det sker en upptrappning av hatkommentarer på sociala medier och en del lantbrukare har problem med människor som på olika sätt saboterar deras verksamhet. Inbrott är vanliga och de som installerar solpaneler är vid det här laget också vana vid att de stjäls.

Med klimatförändringarna kommer också nya utmaningar. Hur säkerställer vi jordbrukarnas säkerhet när klimatet blir allt varmare? Enligt en ny avhandling minskar produktiviteten avsevärt i varmare klimat:

”Det innebär stora konsekvenser för människors försörjning och länders ekonomier. Uppskattningar visar att värmeexponeringens påverkan på arbetskapaciteten år 2010 kostade den globala ekonomin 300 miljarder dollar. År 2030 beräknas den ökade värmen bidra till kostnader på 2,5 triljoner dollar.” – aktuellhallbarhet.se

I avhandlingen påpekar man också att arbetaren kan drabbas av så kallad värmestress, som är den fysiska konsekvensen av att kroppen inte hinner avkyla sig med hjälp av stress.

Att klimatet dessutom kommer påverka vädret i omfattande grad diskuteras sedan länge. Med extremare väder krävs tåliga växter som kan klara veckor, ibland månader utan regn.