Säkrare arbetsmiljö inom det hållbara jordbruket

Att arbeta som jordbrukare innebär att du arbetar mycket självständigt samt att du sällan har en viss tidsram att följa. Det kan bli många tidiga morgnar och sena kvällar ute i skog och mark, vilket gör att du måste vara noga med säkerheten, inte minst med belysningen så att du förhindrar olyckor.

Dina fordon som traktorer och annan arbetsutrustning måste kunna visa vägen och få dig att se ordentligt på morgonen och kvällen. I Sverige är det mörkt en stor del av året, även under dagen och då är arbetsbelysning av stor vikt. På Extraljuskungen.se/arbetsbelysning kan du hitta rätt belysning för dina fordon.

Hållbart jordbruk – men tumma inte på säkerheten

traktorDet pratas mycket om hållbarhet, ekologi och miljönytta, inte minst inom jordbruket. Den hållbara odlingen gör att det tas mer ansvar för både odling och samhället. Jordbruket i Sverige och utomlands har genomgått en rad förändringar under hela 1900-talet och det manuella arbetet har ersatts med maskineri och robotar. Dock är det viktigt att kvaliteten inte tummas på även om du förlitar dig på maskinerna. Att rätt belysning och säkerhetsanordningar finns så att du kan arbeta de tider som krävs på dygnet, är a och o och får inte förbises.

Hållbart jordbruk pushar för den biologiska mångfalden

Det man vill uppnå med hållbart jordbruk är att gynna den biologiska mångfalden och även samhället i stort. Fler arter ska kunna ingå i kretsloppet för att öka pollineringen och jordmånsbildningen med mera. Men hållbart jordbruk gynnar även landsbygden som i Sverige tyvärr har utarmats. Fler bönder behövs som Piteåtidningen bedyrar.

Vi har för låg självförsörjningsgrad i Sverige. Befolkningen växer och vi behöver mer livsmedel. Varannan tugga vi äter idag är importerad och det måste vi ändra på.