Jordbruket driver världen

Andelen människor i världen som arbetar inom jordbruket minskar i rask takt. Andelen som är beroende av jordbruket i sitt dagliga liv är dock mer eller mindre konstant.

Ursprungligen levde människorna som jägare och samlare. Detta innebar ett liv som nomader, även om det inte var ovanligt att grupper av människor kom tillbaka till samma plats år efter år, vid ungefär samma tid. Av denna anledning uppfördes semipermanenta bosättningar, men det var först i och med att människan började bruka jorden, och tämja djur som svin och oxar, som helt permanenta bosättningar inrättades.

Den första boskapen tämjdes i vad som brukar kallas den brödiga halvmånen, längs floderna Nilen, Jordanfloden, Eufrat och Tigris. Jordbruket uppstod dock på flera platser i världen, oberoende av varandra. Därefter utvecklades de mänskliga samhällena i snabb takt. Jordbruket var mer förutsebart än jakten och samlandet, och kunde därför föda en större befolkning. Arbetet inom jordbruket behövde dock organiseras, vilket ledde till inrättandet av politiska system. Möjligheten att stanna länge på en plats ledde till att människor samlade på sig fler ägodelar – den materiella levnadsstandarden ökade.

Bortom livsmedel

Jordbruk för knippas framför allt med matproduktion, men olika typer av fiberväxter började odlas samtidigt med flera av de viktigaste livsmedlen. I Kina grundades de första hampodlingarna, medan man i Sydamerika och Afrika odlade bomull, och i Mellanöstern lin.

Ett alternativ till dessa naturfibrer är syntetiska material som elastan och polyester, som är petrokemiska produkter. Men även när det kommer till bränsle konkurrerar vegetabiliska och fossila ämnen. Etanol, som framställs genom jäsning av organiskt material, används i allt högre utsträckning som bränsle till bl.a. bussar. Etanol kan också blandas med bensin och användas som drivmedel till bensinmotorer, som på detta sätt blir något mer miljövänliga.

Ett annat alternativ är rötning av organiskt material vid vilket gaser bildas som kan användas för att driva fordon, eller för att värma upp bostäder. Det pågår även experiment med att utveckla alternativ till traditionella plaster, med utgångspunkt i organiskt material – alltså växter –istället för fossil mineralolja.

En knäckfråga är dock fortfarande att lyckas balansera behovet av organiska material och bränslen mot behovet av livsmedel i världen. Många växter kan nämligen användas för det ena eller det andra syftet, men inte för båda samtidigt.