Skördar beroende av humlor och bin

81099-bee-20Det alltmer enkelriktade jordbruket i Sverige har lett till ett desto mer fattigt jordbrukslandskap, vilket har lett till att det på sikt blir svårare för insekter som humlor och bin att leva och föröka sig på vissa platser. Dessa behövs för att pollinera växter och hålla mångfalden i bra skick och är avgörande för att bönderna ska få bra skördar.

Vi har tidigare skrivit om bönder som hamnar i ekonomisk kris, och faktum är att mindre pollinerande insekter faktiskt ofta påverkar hur bönders skördar blir, och skörden i sin tur påverkar hur bondens ekonomi blir. Pollinerande insekter är viktiga, men också för att mångfalden i naturen ska upprätthållas.

Ensidigt jordbruk boven bakom

Men bin och humlor borde ju frodas och trivas på bondgårdar och i naturen? Ja, så borde det vara. Men i och med dagens konsumtions- och produktionssamhälle så sker idag ett alltför ensidigt jordbruk vilket gör att bin och humlor inte trivs på många platser, de växter som insekterna är beroende av finns i allt mindre utsträckning. I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att Sveriges Biodlare nu har lagt fram ett förslag om att skapa en databas där de kan lista olika pollinära växter som bin och humlor gillar och som bidrar till mångfalden, allt för att bönder enkelt ska kunna hjälpa till att odla mer av dessa. Eftersom att ungefär av matproduktionen inom EU som bönder utför är beroende av olika pollinerande insekter är det extra viktigt att få bönderna att engagera sig i denna process, det är ju trots allt dem som har tillgång till sina egna marker och kunskap kring odling. Såhär säger bonden Per Brunberg om förslaget:

”De flesta av mina grödor är beroende av de här små gynnarna, så det är klart som tusan att jag är intresserad”