Är high-tech jordbruket framtiden?

Jordbruket är både en otroligt viktig men osäker del av vår framtid och det gäller att finna nya sätt hur man kan effektivisera för en hållbar framtid. Nu anser allt fler att kanske det är ett high tech jordbruk som kan vara lösningen. 

19546-sproutsAtt vara bonde i ett samhälle där allt fler väljer en plats framför en skärm i en stad är både ett stort val och kan även innebära ett utanförskap gentemot det övriga samhället. Vi har tidigare skrivit om betalningsanmärkningar och hur man som bonde ska göra om man blir drabbad och vad det innebär. Detta då branschen är så utsatt och lever under allt hårdare krav. Nu kan man i en artikel från Dagens Industri läsa om att ett high tech jordbruk kan komma att bli framtiden.

Livsmedel med nya metoder

Befolkningen ökar och så även levnadsstandarden. Allt fler människor vill ha bra mat och vi konsumerar i ett överflöd som resulterar i mycket va den mat vi handlar hem försvinner ned i soporna. Priserna pressas och de som blir lidande är de bönder som vill ge djuren ett bra liv och ta hand om sina åkrar på bästa sätt. Vad som kan krävas är att man får in nya metoder i jordbruket för att kunna svara utbudet med vad som krävs. Då är en lösning att man mer och mer tar in jordbruket till staden. Vertikala jordbruk är något man allt mer talar om.

  • Vertikala jordbruk passar perfekt i städer då man odlar på längden
  • Går även utmärkt att odla i mindre skalor och passar med det bra även på dagis och skolor där barnen även introduceras till en mer levande miljö.

”Varken jord, växtnäring eller bekämpningsmedel behövs och tekniken använder 95 procent mindre vatten än traditionella utomhusodlingar. Odlingsförloppet tar dessutom endast halva tiden jämfört med traditionellt utomhusjordbruk.”